Partners

Stichting Ouder en Kind is een platform voor organisaties die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien in de stad Almere. Wij werken samen met partners die geloven dat de basis voor een gelukkig leven en een gezonde maatschappij begint bij een goede relatie tussen ouders en kinderen. Door de krachten in een samenwerking te bundelen versterken wij de de band tussen ouder en kind en zorgen voor een leefbare maatschappij.

Hier kunt u enkele van de partners van Stichting Ouder en Kind vinden. Dit zijn landelijke organisaties, maar juist ook lokale kunstenaars, zzp’ers, sociaal ondernemers, buurtinitiatieven, de gemeente en het welzijnswerk in Almere: