Talent in Opleiding is aanwezig tijdens het Ouder Kind festival op zondag 11 juli in Stedenwijk. In samenwerking met een aantal ‘stoere vaders’ kunnen er verschillende sportonderdelen worden afgewerkt. Na de deelname mogen de kinderen een sportief presentje ophalen! Er wordt wel verwacht dat bij de sportonderdelen een ouder (volwassene) samen met het kind deelneemt. De sportonderdelen bestaan uit: voetbal, estafette en een mikonderdeel. Tijdens het festival willen we ouder en kind samen laten sporten, waarbij plezier en gezondheid een belangrijke rol speelt.

Talent In Opleiding (TiO) draagt bij door middel van sport en bewegen aan actieve, gezonde & veilige wijken! TIO brengt mensen in beweging, midden in hun eigen wijk. Elke woensdagmiddag verzorgt TiO buurtsportactiviteiten op het Arnhemplein.

Voor meer info zie www.talentinopleiding.nl en kijk welke sportactiviteiten in jouw wijk worden georganiseerd.